Zásady pro pořádání republikových turnajů

Zásady pro pořádání republikových turnajů upravují herní systémy a organizační náležitosti republikových turnajů.


1. Druhy republikových turnajů

1.1 Žebříčkové:

1.1.1 Klasický turnaj Masters
1.1.2 Mistrovství České republiky jednotlivců
1.1.3 Mistrovství České republiky juniorů

1.21 Nežebříčkové:

1.2.1 Mistrovství České republiky dvojic
1.2.2 Mistrovství České republiky klubů
1.2.3 Turnaj mistrů

2. Informace k jednotlivým republikovým turnajům

2.1 Klasické turnaje Masters

2.1.1 turnajů Masters se mohou zúčastnit pouze řádní členové Českého kuličkového svazu (dále jen ČKS)

2.1.2 při hře ve skupinách každý s každým jsou hráči stejného klubu povinni hrát vzájemný/é zápas/y přednostně na přání kteréhokoliv z hráčů ve skupině

2.1.3 povolena klasická (10 kuliček) či prodloužená hra (více než 10 kuliček), je zakázána zkrácená hra (méně než 10 kuliček)

2.2 MČR jednotlivců

2.2.1 turnaje se mohou zúčastnit pouze řádní členové ČKS

2.2.2 při hře ve skupinách každý s každým jsou hráči stejného klubu povinni hrát vzájemný/é zápas/y přednostně na přání kteréhokoliv z hráčů ve skupině

2.2.3 povolena klasická (10 kuliček) či prodloužená hra (více než 10 kuliček), je zakázána zkrácená hra (méně než 10 kuliček)

2.3 MČR juniorů

2.3.1 turnaj je otevřen pro všechny příchozí juniory. Účast není podmíněna členstvím v ČKS

2.3.2 povolena klasická (10 kuliček) či prodloužená hra (více než 10 kuliček), je zakázána zkrácená hra (méně než 10 kuliček)

2.4 MČR dvojic

2.4.1 jedná se o nežebříčkový turnaj

2.4.2 turnaje se mohou zúčastnit pouze řádní členové ČKS

2.4.3 herní systém podléhá schválení VV

2.4.4 počet kuliček podléhá schválení VV

2.4.5 složení dvojic je libovolné

2.4.6 pokud dojde během hry k přestupku, kdy cvrnk provede hráč mimo pořadí, kulička se vrací na původní místo a ve hře pokračuje soupeř (tým, který se přestupku dopustil, možnost tohoto cvrnku tedy ztrácí)

2.5 MČR klubů

2.5.1 jedná se o nežebříčkový turnaj

2.5.2 turnaje se mohou zúčastnit pouze řádní členové Českého kuličkového svazu

2.5.3 herní systém podléhá schválení VV

2.5.4 počet kuliček podléhá schválení VV

2.5.5 VV může schválit nasazení B týmů

2.5.6 účastníci mistrovství se musí na turnaj přihlásit nejpozději 14 dnů před turnajem

2.5.7 Před započetím každé hry každého zápasu je klub povinen odevzdat pořadateli soupisku pro danou hru v písemné formě

2.5.8 hráči musí být viditelně očíslováni podle pořadí, ve kterém hrají

2.5.9 pokud dojde během hry k přestupku, kdy cvrnk provede hráč mimo pořadí, kulička se vrací na původní místo a ve hře pokračuje soupeř (tým, který se přestupku dopustil, možnost tohoto cvrnku tedy ztrácí)

2.6 Turnaj Mistrů

2.6.1 turnaje se mohou zúčastnit pouze řádní členové ČKS

2.6.2 turnaj se hraje systémem “každý s každým”. Jiný herní systém podléhá schválení VV. Zápasy musí být hrány minimálně na 3 vítězné hry

2.6.3 při hře ve skupinách každý s každým jsou hráči stejného klubu povinni hrát vzájemný/é zápas/y přednostně na přání kteréhokoliv z hráčů ve skupině

2.6.4 povolena klasická (10 kuliček) či prodloužená hra (více než 10 kuliček), je zakázána zkrácená hra (méně než 10 kuliček)

3. Schválené herní systémy a bodování pro republikové turnaje

3.1 mezi schválené herní systémy patří:

  • skupiny s přechodem do pavouka na 2 prohry (klasického či zvýhodněného)
  • skupiny s postupem do dalších skupin
  • švýcarský herní systém v kombinaci se skupinami nebo pavoukem

3.2 Každý další / nový herní systém musí být nejdříve vyzkoušený na turnaji kategorie Open a schválen Výkonným výborem

3.3 Povolené bodování ve skupinách je pouze klasické, tzn. za výhru je počítán jeden bod

4. Nasazování hráčů a losování do herního systému

4.1 losování či nasazování probíhá dle plovoucího NŽ do papírově stejně silných skupin:

  • systémem ABCD DCBA
  • podle vrstev (probíhá náhodně losem - při počtu 8 skupin výkonnostní koše po 8, při počtu 16 skupin výkonnostní koše po 16 atd.)

4.2 v případě chyby pořadatele při losování / nasazování hráčů, nebo pokud pořadatel rozhodne o přijetí dalšího hráče do turnaje (chyba při registraci, pozdní příchod ap.), se losování / nasazování musí opakovat.

4.3 pořadatelům se doporučuje využít pro nasazování hráčů soubor “Herní plány s automatickým nalosováním” a tiskárnu: viz http://www.kulicky.com/poradatele-download.php

5. Základní povinnosti pro pořádání turnajů kategorie Masters a republikových turnajů

5.1 Každý pořadatel je zejména povinen:

5.1.1 umožnit hru pouze řádným členům ČKS

5.1.2 zveřejnit propozice turnaje nejméně 21 dnů před jeho konáním

5.1.3 zajistit v místě konání, nebo v nejbližším okolí toalety (WC)

5.1.4 zajistit umělé osvětlení v případě, že se turnaj protáhne do setmění

5.1.5 zajistit ofocení či předání materiálů z turnaje Výkonnému výboru (základní skupiny, pavouk, dohrávky) a to nejpozději do 3 dnů po skončení turnaje(osobně nebo na info@kulicky.com)

5.1.6 dodržet herní systém uveřejněný v propozicích turnaje. V případě, že se pořadatel odchýlí od tohoto systému, bude upozorněn VV na tuto skutečnost. Pokud pořadatel neuposlechne nařízení VV, je v pravomoci VV převzít vedení turnaje

5.1.7 v případě výběru schváleného herního systému “A - Skupiny s přechodem do pavouka na 2 prohry” musí být pavouk hrán minimálně na 3 vítězné hry

5.1.8 v případě výběru schváleného herního systému “B - Skupiny s postupem do dalších skupin”: z každé skupiny postupuje předem daný počet hráčů do další skupiny. Stejným způsobem se pokračuje, dokud nevznikne finálová skupina, ze které vzejde vítěz turnaje. Detailní popis systému naleznete na http://www.kulicky.com/system-skupin.php. Od minimálního počtu 16ti postupujících hráčů v turnaji se musí hrát vždy na 3 vítězné hry

5.1.9 v případě výběru schváleného herního systému „C - Švýcarský herní systém v kombinaci se skupinami nebo pavoukem”: tento herní systém lze hrát pouze v kombinaci s dalším systémem (postup do skupin nebo do pavouka). Nastavení „švýcarského herního systému“ musí být jednotné s tímto nastavením kritérií: 1. počet výher, 2. bucholz, 3. skóre. Švýcarský systém bude hrán min. na 6 kol.

5.2 Doporučené body pro pořadatele:

5.2.1 zajistit v místě konání turnaje, nebo nejbližším okolí možnost zakoupení občerstvení

5.2.2 zveřejnit a vyvěsit na viditelném místě herní plány a průběžné výsledky turnaje

5.2.3 začátek turnaje by měl být stanoven tak, aby účastníci z jakékoliv části republiky měli možnost se včas dopravit na místo konání

5.2.4 pořadatel potřebuje alespoň 1 důlek pro max. 4 účastníky turnaje. V ideálním případě 1 důlek pro 2-3 účastníky turnaje

5.2.5 pořadatel republikového turnaje může k přihlašování na turnaj využít také elektronickou registraci (elektronické přihlašování) a to za předpokladu splnění následujících náležitostí:

  • konkrétní podmínky a formu registrace si volí každý pořadatel sám
  • všichni musí mít stejné podmínky a nesmí být z registrace vyloučeni
  • úspěšnou registraci musí pořadatel registrovanému potvrdit (veřejný seznam přihlášených nebo elektronickou formou - telefon, email ap.)

6. Dohrávky

6.1 herní systém dohrávek musí být oznámen pořadatelem vždy před zahájením základní části turnaje

6.2 dohrávky musí odpovídat logice herních systémů. Materiály jsou k dispozici na: http://www.kulicky.com/poradatele-download.php

Tyto Zásady pro pořádání republikových turnajů byly schváleny dne 21.02.2023 a v platnost vstupují dne 22.02.2023.


Archiv verzí Zásad republikových turnajů

Zde najdete historii verzí Zásad republikových turnajů ČKS.


Zásady Datum Dokument
Zásady pro pořádání republikových turnajů 2023 PDF
Zásady pro pořádání republikových turnajů 2020 PDF
Zásady pro pořádání republikových turnajů 2018 PDF
Zásady pro pořádání republikových turnajů 2015 PDF

Kam teď?

Úvod Pravidla kuliček Jak se hrají kuličky - základní pravidla
Oficiální pravidla
Soutěžní řád
Pořádání republikových turnajů
Registrační řádNejbližší turnaje

20.07.2024
Bedihošť
21.07.2024
Mirošovice
29.07.2024
Invalidovna
03.08.2024
Stvořidla
04.08.2024
Stvořidla

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie