Interní dokumenty ČKS

Zajímá vás, proč se stále více lidí účastní kuličkových turnajů? Říkáte si, v čem tkví ona magická přitažlivost tohoto sportu? Tato sekce vám mnohé z toho prozradí.


Interní dokumenty ČKS

Stanovy
Stanovy, podle kterých se řídí činnost Českého kuličkového svazu.

Pokračujte zde

Registrační řád
Registrační řád upravuje způsob přijímání nových členů a klubů do Českého kuličkového svazu.

Pokračujte zde

Soutěžní řád
Upravuje druhy turnajů, jejich bodové ohodnocení, národní žebříček a další věci týkající se soutěží.

Pokračujte zde

Zásady pro republikové turnaje
Zásady pro pořádání republikových turnajů upravují herní systém a některé organizační náležitosti republikových turnajů.

Pokračujte zde

Oficiální pravidla
Kompletní pravidla kuliček, jak byla schválena Českým kuličkovým svazem.

Pokračujte zde

Jednací řád VH
Jednací řád Valné hromady Českého kuličkového svazu upravuje pravidla pro průběh zasedání, způsob usnášení se, voleb orgánů svazu a plnění dalších úkolů Valné hromady.

Pokračujte zde
Nejbližší turnaje

15.06.2024
Rakovník nám.
15.06.2024
Bedihošť
19.06.2024
Karlovy Vary
23.06.2024
Mirošovice
26.06.2024
Karlovy Vary

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie