Skupiny s přechodem do pavouka

Skupiny s následným přechodem do pavouka (zpravidla na 2 porážky) patří mezi nejoblíbenější herní systémy. Každý soutěžící sehraje poměrně dost zápasů, takže se hodí pro akce, kde pořadatel není nijak výrazně limitován časem.


Popis systému

Hráči jsou rozděleni do 4 - 8 členných skupin (výjimečně i do vícečlenných nebo naopak do 3-členných), v nichž hrají systémem každý s každým. Pořadatelem stanovený počet nejlepších hráčů z každé skupiny postupuje do pavouka na 2 porážky, popř. do pavouka na 1 porážku. Vypadnuvší mohou dohrávat o další pozice.

Aby byl tento systém spravedlivý, je třeba obzvláště dbát na to, aby všechny skupiny byly papírově stejně silné. Dosáhneme toho tak, že seřadíme přítomné hráče podle jejich postavení v plovoucím národním žebříčku (žebříček za posledních 12 měsíců). Poté nasazujeme hráče do skupin tak, aby byly všechny papírově stejně silné. Ty, kteří v plovoucím národním žebříčku nefigurují, zařazujeme na konec do jednotlivých skupin v náhodném pořadí.

Ukažme si nasazení na příkladu 16 hráčů, kteří budou rozděleni do 4 skupin - A, B, C, D. Předpokládejme, že 10 z nich figuruje v plovoucím národním žebříčku a 6 jsou nováčci, kteří ještě v žebříčku nejsou. Prvních 10 tedy seřadíme podle plovoucího národního žebříčku a pro účely našeho příkladu si je označíme Hráč 1, Hráč 2, Hráč 3...Hráč 10. Nováčky si označíme jako Hráč 11, Hráč 12...Hráč 16.

Nasazení do skupin proběhne následovně:
Hráč 1 -> skupina A
Hráč 2 -> skupina B
Hráč 3 -> skupina C
Hráč 4 -> skupina D
Hráč 5 -> skupina D
Hráč 6 -> skupina C
Hráč 7 -> skupina B
Hráč 8 -> skupina A
Hráč 9 -> skupina A
Hráč 10 -> skupina B
Hráč 11 -> skupina C
Hráč 12 -> skupina D
Hráč 13 -> skupina D
Hráč 14 -> skupina C
Hráč 15 -> skupina B
Hráč 16 -> skupina A

Všimněte si, že když při nasazování dojdeme do poslední skupiny, další hráč se nezapíše znovu do první skupiny. Kdybychom totiž hráče řadili do skupin v pořadí A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, skupina A by byla nejsilnější a skupina D nejslabší.

Pro správnou volbu počtu skupin a hráčů ve skupině se držte jednoduchého pravidla - vydělte počet účastníků 2. Pokud je výsledek dělení menší než 8, rozdělte je do 2 skupin. Dostaneme-li výsledek větší nebo roven 8, dělte počet účastníků mocninami čísla 2 (tzn. 4, 8, 16...) dokud výsledek nebude nižší než 8. První číslo, kterým jste vydělili počet účastníků, přičemž výsledek byl nižší než 8, určuje správný počet skupin.

Zde je příklad pro 40 účastníků:
40 : 2 = 20 (20 je větší než 8, proto pokračujeme dělením 4)
40 : 4 = 10 (10 je větší než 8, proto pokračujeme dělením 8)
40 : 8 = 5 (5 je menší než 8, rozdělíme tedy hráče do 8 skupin po 5 soutěžících)

Jak pracovat se staženým souborem

Pod záložkou Všechny kombinace naleznete způsob nasazení hráčů do pavouka při různých počtech skupin. V dalších záložkách najdete pavouka k vytištění včetně údajů sloužících ke správnému nasazení hráčů. Všimněte si, že v prvním sloupci pavouka jsou údaje jako A1, B2 apod. Ty určují, kolikátý postupující z jaké skupiny má být nasazen na konkrétní pozici v pavouku. Např. A1 znamená vítěz skupiny A, D2 druhý ve skupině D atd.

Dodržením tohoto způsobu nasazení dosáhnete dvou podstatných výhod. Jednak soutěžící, kteří spolu hráli ve skupině, na sebe narazí v pavouku co možná nejpozději (samozřejmě pokud do té doby nevypadnou). Druhým přínosem je to, že hráči postupující z vyšších příček ve skupině hrají v prvním kole proti hráčům z nižších příček (nebo mají volný los) - jsou tedy do jisté míry motivováni hrát naplno, i když mají postup ze skupiny jistý.

V druhém a dalších sloupcích pavouka také naleznete údaje jako a2, b2, c2 či a3, b3, c3. Ty označují pole, kam se zapisuje poražený do levé části pavouka - úplně stejně jako v klasickém pavouku na 2 porážky.


Kam teď?

Úvod Pro pořadatele 1. Volba termínu a nahlášení turnaje
2. Volba herního systému
3. Příprava turnaje
4. Propagace turnaje
5. Průběh turnaje
6. Po skončení turnaje
Soubory ke staženíNejbližší turnaje

28.03.2021
Mirošovice
10.04.2021
Kamenný Přívoz
10.04.2021
Kamenný Přívoz

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie