Průběh turnaje

Zapisujeme příchozí, které později nalosujeme do herního plánu. Dvojice hráčů náhodně posíláme na jednotlivé důlky. Evidujeme výsledky a po odehrání všech zápasů vyhlásíme nejlepší hráče.


Prezentace

Od stanoveného času zapisujeme příchozí na prezenční listinu nebo jim dáváme k vyplnění přihlášky do turnaje. Nesmíme zapomenout na dostatek propisek. Prezentace nemusí začít hned při příchodu prvních hráčů. Ti mohou ve volném čase trénovat, my se věnujeme přípravě hřiště. Cca 30 minut před zahájením turnaje začíná vhodná doba pro prezentaci přítomných.

Měli bychom si zvlášť evidovat hlavní kategorii a kategorii juniorů do 12 let (junioři jsou hráči, kteří k datu konání turnaje nepřekročí věk 12 let.). Pokud se nesejdou alespoň 3, hrají společně s ostatními. Po ukončení prezentace rozepíšeme jednotlivé kategorie do herních plánů. Mezitím může někdo předvést ukázkovou hru a zodpovědět přítomným případné otázky.


Zápasy

Poté posíláme hráče ke svým zápasům na jednotlivé důlky. Čísla důlků můžeme losovat nebo je vybírat podle nějakého náhodného klíče.

Hráčům vysvětlíme, že když jim v dohledné chvíli nepřijde soupeř, měli by vyhledat někoho z rozhodčích a požádat jej, aby zápas znovu vyhlásil. Není-li jiné řešení, zápas skončí kontumačně v neprospěch chybějícího hráče. Dále hráče upozorníme, že po skončení zápasu vítěz jde nahlásit výsledek (zdůrazníme, že pouze vítěz, jinak budou chodit hlásit výsledek postupně oba hráči, což při větší účasti citelně zdržuje).

Pokračujeme v turnaji, dokud se neodehrají všechny zápasy. Pokud se zúčastnily alespoň 2 kluby, spočítáme výsledky klubové soutěže. Nakonec provedeme slavnostní vyhlášení vítězů.


Kam teď?

Úvod Pro pořadatele 1. Volba termínu a nahlášení turnaje
2. Volba herního systému
3. Příprava turnaje
4. Propagace turnaje
5. Průběh turnaje
6. Po skončení turnaje
Soubory ke stažení
Věci k zapůjčeníNejbližší turnaje

29.07.2024
Invalidovna
03.08.2024
Stvořidla
04.08.2024
Stvořidla
10.08.2024
Struhařov
18.08.2024
Mirošovice

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie