Členství v ČKS - manuál pro hráče

Podrobný postup pro zájemce o řádné členství v Českém kuličkovém svazu.


1. Vyplnění a odeslání přihlášky:

Nejrychlejší a nejpohodlnější cesta jak se stát řádným členem ČKS a účastnit se např. turnajů kategorie Masters, je vyplnění E-přihlášky přes Google-formulář, který naleznete na adrese: https://docs.google.com/forms/prihlaska

(o ostatní se postará Výkonný výbor, který přihlášku vytiskne a bude mít u sebe k dispozici. Hráč bude na turnaji Masters požádán o doplnění vlastnoručního podpisu).

Pokud dáváte přednost klasickému postupu - stáhněte si přihlášku v PDF verzi, vyplňte, podepište a odevzdejte na turnaji Masters (případně na jiném turnaji) některému z členů VV ČKS, nebo zašlete poštou na adresu sídla svazu: Daniel Beseda, Český kuličkový svaz, Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10.

Přihláška do ČKS (PDF verze přihlášky)

2. Uhrazení členského příspěvku:

Nejrychlejší a nejpohodlnější cesta jak se stát řádným členem ČKS a účastnit se např. turnajů kategorie Masters, je vyplnění E-přihlášky přes Google-formulář, který naleznete na adrese: https://docs.google.com/forms/prihlaska

Po vyplnění a odevzdání přihlášky je dále nutné uhradit roční členský příspěvek ve výši stanovenou Valnou hromadou ČKS. Pro sezonu 2020 schválila Valná hromada částku 100,- Kč (základní členství pro hráče od 13 let vč.) a 50,- Kč pro juniory (do 12 let vč.).

Členský příspěvek lze uhradit v hotovosti (pověřenému pokladníkovi ČKS, nebo na turnajích členu VV) nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Českého kuličkového svazu:

2100145505 / 2010 (Fio banka)

Jako Variabilní symbol (VS) uvádějte své registrační číslo hráče (viz) a do zprávy vypište “Členský příspěvek 2020” a případně své jméno / příjmení.

Pokud budete hradit členské příspěvky hromadně za více hráčů (např. předseda klubů za více členů) - uveďte do zprávy název vašeho kuličkového klubu a na emailovou adresu info@kulicky.com odešlete email se seznamem hráčů (+ registračními čísly hráčů) za které jste provedli platbu.

Termín splatnosti pro úhradu členského příspěvku je do 31.03.2020. Noví žadatelé o členství v ČKS hradí příspěvek nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky.

3. Informace pro pořadatele:

Pořadatelé turnajů kategorie Masters se nemusí obávat toho, že by jim s chystanými změnami od sezony 2017 přibyla práce navíc. Veškerou agendu kolem členství a členských příspěvků bude mít na starost Výkonný výbor ČKS.

Hráči se nejdříve zastaví u stolku Výkonného výboru, který potvrdí / ověří členství hráče v ČKS (případně zde hráč dodatečně podepíše přihlášku či uhradí v hotovosti členský příspěvek) a oprávnění startovat (účastnit se) na turnaji kategorie Masters a následně se hráč jde klasicky registrovat na turnaj ke stolku pořadatele turnaje.

Seznam členů ČKS


Kam teď?

Úvod Členství v ČKS Členství jednotlivce
Členství klubu
Prémiové členstvíNejbližší turnaje

25.05.2022
Karlovy Vary
01.06.2022
Karlovy Vary
05.06.2022
Bedihošť
09.06.2022
Praha 10
19.06.2022
Mirošovice

Kompletní přehled


Náhodná fotografie

Náhodná fotografie

Přejít do fotogalerie