Český kuličkový svaz > Zábava > Čtení myšlenek


Umíme číst Vaše myšlenky! Nevěříte? Zkuste to!

  1. Myslete na nějaké dvouciferné číslo (např. 28).
  2. Sečtěte obě čísla (2+8=10).
  3. Výsledek odečtěte od čísla, na které jste mysleli (28-10=18).
  4. Zapamatujte si výsledek (18).
  5. Pokračujte zde